logo
Học viện hàng không việt nam Trung tâm dịch vụ và tư vấn hàng không

TIÊU CHUẨN VÀ CHẤT LƯỢNG

01
Các chương trình đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn và được phê duyệt bởi Cục hàng không Việt Nam. Tham dự khóa học, học viên được tiếp cận các tài liệu, giáo trình đáp ứng đúng theo các tiêu chuẩn, đội ngũ giáo viên được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn. Kết thúc khóa học, học viên sẽ được nhận chứng nhận, chứng chỉ được công nhận trên toàn quốc.

Chương trình đào tạo

Các đơn vị hợp tác

Latest Catalogue
Latest Catalogue
Latest Catalogue
Latest Catalogue
Latest Catalogue
Latest Catalogue
Latest Catalogue
Latest Catalogue
Latest Catalogue