Kiến Thức Cơ Bản Hàng Không

1. Tên khóa học: Kiến thức cơ bản về Hàng không
2. Trình độ đào tạo: Bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ.
3. Thời lượng chương trình: 40 tiết
4. Mục tiêu khóa học: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về hàng không dân dụng; Sau khi được học, người học nắm được một số nội dung cơ bản sau: khái quát về pháp luật hàng không, hệ thống cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trong ngành HKVN; các nội dung Quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng không dân dụng, Quản lý hoạt động bay, Khí tượng, An ninh, an toàn hàng không….
5. Đối tượng của khóa học: Cán bộ, nhân viên chưa có kiến thức cơ bản về HKDD
6. Điều kiện tốt nghiệp/ hoàn thành khóa học: Học viên phải đạt 50/100 điểm trở lên cho bài kiểm tra, thu hoạch kết thúc khóa học.
7. Văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận sau khóa học: Học viên đạt yêu cầu sẽ do Học viện Hàng không VN cấp chứng nhận.


- Lịch sử hình thành và phát triển HKDD

- Giới thiệu về Tổ chức HKDD:

§  Tổ chức HKDD quốc tế (ICAO)

§  Tổ chức Hàng không dân dụng Việt Nam:

·        Tổng quan các hoạt động HKDD Việt Nam

·        Mô hình tổ chức ngành HKDD Việt Nam; chức năng,  nhiệm vụ cơ bản của các đơn vị trong ngành Hàng không Việt Nam

·        Cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, vai trò, vị trí của Nhà chức trách ngành HKVN (Cục Hàng không Việt Nam) và Nhà chức trách tại Cảng Hàng không - Sân  Bay (các Cảng vụ hàng không)

- Hệ thống quản lý Nhà nước về HKDD: Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam, Các Cảng vụ hàng không; các Bộ, ngành lien quan (Quốc phòng, ngoại giao…)

- Giới  thiệu các quy định quốc tế về HKDD

§  Các tổ chức quốc tế, khu vực và các mô hình hợp tác về HKDD.

§  Hệ thống các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

§  Hệ thống các phụ ước (Annex) của ICAO.

§  Các Hiệp định song phương và đa phương.

- Giới  thiệu chung về Pháp luật HKDD Việt Nam

§  Những vấn đề cơ bản của Luật HKDD Việt Nam năm 2006 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.


- Khái quát về cảng hàng không, sân bay

- Khái niệm cảng hàng không, sân bay

- Phân loại cảng hàng không, sân bay

- Các công trình cơ bản và Các dịch vụ hàng không và phi hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

- Khai thác cảng hàng không, sân bay

- Hệ thống cảng hàng không, sân bay ở Việt Nam

- Khái quát về Quản lý hoạt động bay

- Quản lý vùng trời:

§  Phân chia vùng trời

§  Các loại dịch vụ được cung cấp trong từng vùng trời

- Dịch vụ không lưu:

§  Quy tắc bay

§  Dịch vụ kiểm soát không lưu

§  Dịch vụ thông báo bay

§  Dịch vụ báo động

§  Các dịch vụ hỗ trợ (Thông tin HK, Không báo tin tức HK, Khí tượng HK, tìm kiếm cứu nạn, dịch vụ tư vấn không lưu…)

- Quản lý luồng không lưu (ATFM)


- Khái lược về công tác an ninh hàng không.

- Quản lý việc đảm bảo an ninh hoạt động HKDD.

- Các quy định về an ninh hàng không (Quốc tế và Việt Nam).

- Hệ thống An ninh hàng không.

- Giám sát công tác An ninh Hàng không

- Khái quát chung về an toàn hàng không.

- Quản lý việc đảm bảo an toàn hàng không.

- Giới thiệu hệ thống quản lý an toàn (SMS).

- Các quy định, văn bản quy phạm về an toàn hàng không.

- Giám sát công tác An toàn Hàng không.

- Tổng quan về phục vụ mặt đất

- Quy trình khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay cho các hãng HK

- Chuyến bay thường lệ và không thường lệ