logo

Trung tâm Đào tạo nhân viên Hàng không

CIVIL AVIATION TRAINING CENTER

Giới thiệu TTĐTNVHK

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

1. Chức năng:

Tham mưu cho Giám đốc Học viện công tác đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không được quy định hiện hành về nhân viên hàng không, đào tạo, huyến luyện, sát hạch nhân viên hàng không và theo nhu cầu xã hội.

2. Nhiệm vụ:

- Triển khai hoạt động đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, sát hạch nhân viên hàng không và theo nhu cầu xã hội đảm bảo chất lượng và tiến độ

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, chỉ tiêu hàng năm

- Phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện theo mục tiêu xác định và theo nhu cầu xã hội

- Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học, cán bộ, người lao động tham gia làm việc; bảo đảm môi trường sư phạm cho hoạt động đào tạo và bồi dưỡng.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Học viện

- Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo sự phân công của Giám đốc

Video clip

Liên kết website
Thống kê truy cập

    Đang online: 2

    Tổng số truy cập: 305483

x
Quickom Call Center