logo

Trung tâm Đào tạo nhân viên Hàng không

CIVIL AVIATION TRAINING CENTER

QUY ĐỊNH VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM DÀNH CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ LIÊN QUAN (HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ)

Mã khóa học:

I. Quy định vận chuyển hàng nguy hiểm – CAT 4,7

 1. Đối tượng của khóa học: 

 • Nhân viên của công ty giao nhận liên quan đến việc xử lý hàng hóa, bưu kiện (trừ hàng nguy hiểm).
 • Nhân viên của nhà khai thác và công công ty phục vụ mặt đất liên quan đến việc tiếp nhận hàng hóa hoặc bưu kiện (nhưng không phải là hàng hóa nguy hiểm).

 2. Thời lượng: 15 tiết

 3. Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên quy định vận chuyển hàng nguy hiểm  của IATA (IATA DGR).

II. Quy định vận chuyển hàng nguy hiểm – CAT 5,8

 1. Đối tượng của khóa học: 

 • Nhân viên của công ty giao nhận liên quan đến việc phục vụ, lưu kho, chất xếp hàng hóa, bưu kiện.
 •  Nhân viên của nhà khai thác và công công ty phục vụ mặt đất liên quan đến việc phục vụ, lưu kho, chất xếp hàng hóa, bưu kiện và hành lý.

 2. Thời lượng: 15 tiết

 3. Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên quy định vận chuyển hàng nguy hiểm  của IATA (IATA DGR).

III. Quy định vận chuyển hàng nguy hiểm – CAT 1, 3, 6

 1. Đối tượng của khóa học: 

 • Người gửi hàng và người thực hiện nhiệm vụ của người gửi hàng, bao gồm nhân viên của nhà khai thác thực hiện việc gửi hàng, nhân viên của nhà khai thác chuẩn bị hàng nguy hiểm để gửi dưới dạng vật tư của nhà khai thác (COMAT).
 • Nhân viên của công ty giao nhận liên quan đến việc xử lý hàng nguy hiểm.
 • Nhân viên của nhà khai thác và công ty phục vụ mặt đất liên quan đến việc tiếp nhận hàng nguy hiểm.
 • Các đối tượng quản lý trong lĩnh vực vận tải hàng hóa hàng không.

 2. Thời lượng: 45 tiết

 3. Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên quy định vận chuyển hàng nguy hiểm  của IATA (IATA DGR).

IV. Quy định vận chuyển hàng nguy hiểm – CAT 9,11,12

 1. Đối tượng của khóa học: 

 •  Nhân viên thương vụ.
 •  Thành viên của tổ bay (nhưng không phải là tổ lái).
 •  Nhân viên an ninh có liên quan đến soi chiếu hành khách, hàng lý, hàng hóa, bưu kiện, ví dụ như nhân viên soi chiếu an ninh, cán bộ trực và nhân viên thực hiện các quy trình kiểm tra an ninh.

 2. Thời lượng: 15 tiết

 3. Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên quy định vận chuyển hàng nguy hiểm  của IATA (IATA DGR).

V. Quy định vận chuyển hàng nguy hiểm  - CAT 10

 1. Đối tượng của khóa học: 

 • Thành viên của tổ lái,
 • Nhân viên cân bằng trọng tải và hướng dẫn chất xếp tàu  bay,
 • Nhân viên điều độ khai thác bay.

 2. Thời lượng: 15 tiết

 3. Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên quy định vận chuyển hàng nguy hiểm  của IATA (IATA DGR).

  Khóa học liên quan

Video clip

Liên kết website
Thống kê truy cập

  Đang online: 13

  Tổng số truy cập: 305601

x
Quickom Call Center