logo

Trung tâm Đào tạo nhân viên Hàng không

CIVIL AVIATION TRAINING CENTER

  Hội thảo đào tạo phi công thủy phi cơ DHC 7
  30/12/2020

  Hội thảo đào tạo phi công thủy phi cơ DHC 7

  Sáng 11/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) sửa đổi; Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ (TTATGTĐB)

  Hội thảo đào tạo phi công thủy phi cơ DHC 6
  30/12/2020

  Hội thảo đào tạo phi công thủy phi cơ DHC 6

  Sáng 11/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) sửa đổi; Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ (TTATGTĐB)

  Hội thảo đào tạo phi công thủy phi cơ DHC 5
  30/12/2020

  Hội thảo đào tạo phi công thủy phi cơ DHC 5

  Sáng 11/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) sửa đổi; Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ (TTATGTĐB)

  Hội thảo đào tạo phi công thủy phi cơ DHC 4
  30/12/2020

  Hội thảo đào tạo phi công thủy phi cơ DHC 4

  Sáng 11/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) sửa đổi; Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ (TTATGTĐB)

  Hội thảo đào tạo phi công thủy phi cơ DHC 3
  30/12/2020

  Hội thảo đào tạo phi công thủy phi cơ DHC 3

  Sáng 11/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) sửa đổi; Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ (TTATGTĐB)

  Hội thảo đào tạo phi công thủy phi cơ DHC 2
  30/12/2020

  Hội thảo đào tạo phi công thủy phi cơ DHC 2

  Sáng 11/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) sửa đổi; Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ (TTATGTĐB)

  Hội thảo đào tạo phi công thủy phi cơ DHC 1
  30/12/2020

  Hội thảo đào tạo phi công thủy phi cơ DHC 1

  Sáng 11/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) sửa đổi; Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ (TTATGTĐB)

Video clip

Liên kết website
Thống kê truy cập

  Đang online: 1

  Tổng số truy cập: 114652

x
Quickom Call Center