An ninh hàng không

693

 _____ĐÀO TẠO CƠ BẢN ĐÀO TẠO BAN ĐẦU_____

I.  Đào tạo nghiệp vụ an ninh soi chiếu

1. Mục tiêu khóa học:

Trang  bị cho học viên kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng và thái độ ứng cử trong kiểm tra, giám sát an ninh tại nhà ga, khu vực công cộng, sân bay, canh gác tại các khu vực hạn chế.

2.  Đối tượng của khóa học: 

 • Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên
 • Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương
 • Đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định

3.  Thời lượng:  332 tiết

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

 Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt

 

II.  Đào tạo nghiệp vụ an ninh kiểm soát

1. Mục tiêu khóa học:

Trang  bị cho học viên kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng và thái độ ứng cử trong kiểm tra, giám sát an ninh tại nhà ga, khu vực công cộng, sân bay, canh gác tại các khu vực hạn chế.

2.  Đối tượng của khóa học: 

 • Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên
 • Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương
 • Đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định

3.  Thời lượng:  330 tiết.

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt

 

 _____ĐÀO TẠO CƠ BẢN - ĐÀO TAO ĐỊNH KỲ_____

I.  Nghiệp vụ an ninh soi chiếu

1.  Mục tiêu : Ôn luyện, cập nhật kiến thức, quy định mới và thực hành nâng cao kỹ năng nghiệp vụ kiểm tra, soi chiếu an ninh

2.  Đối tượng : Nhân viên an ninh soi chiếu

3.  Thời lượng : 24 tiết

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt

 

II.  Nghiệp vụ an ninh kiểm soát:

1.  Mục tiêu : Ôn luyện, cập nhật kiến thức, quy định mới và thực hành nâng cao kỹ năng nghiệp kiểm soát, giám sát, canh gác.

2.  Đối tượng : Nhân viên an ninh kiểm soát

3.  Thời lượng : 24 tiết 

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

_____BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ - HUẤN LUYỆN BAN ĐẦU_____

I.  An ninh hàng không cho người lái, tiếp viên hàng không

1.  Mục tiêu khóa học: Trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và biết xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ.

2.   Đối tượng của khóa học: Người lái, tiếp viên hàng không

3.  Thời lượng: 32 tiết 

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

II.  An ninh hàng không cho tiếp viên trưởng

1.  Mục tiêu khóa học: Trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và biết xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ.

2.   Đối tượng của khóa học: Người lái, tiếp viên hàng không

3.  Thời lượng: 40 tiết

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

III.  An ninh hàng không cho cán bộ quản lý của hãng hàng không

1.  Mục tiêu khóa học: Trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và biết xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ quản lý.

2.   Đối tượng của khóa học: Cán bộ quản lý của hãng hàng không.

3.  Thời lượng: 12 tiết

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

IV.  An ninh hàng không cho người giám sát, quản lý khai thác và trưởng đại diện của hãng hàng không

1.  Mục tiêu khóa học: Trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và biết xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ quản lý, giám sát và khai thác.

2.   Đối tượng của khóa học: Cán bộ giám sát, quản lý, khai thác và trưởng đại diện của hãng hàng không.

3.  Thời lượng: 12 tiết 

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

V.  An ninh hàng không cho nhân viên điều hành mặt đất của hãng hàng không

1.  Mục tiêu khóa học: Trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và biết xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ điều hành mặt đất.

2.   Đối tượng của khóa học: Nhân viên điều hành mặt đất của hãng hàng không

3.  Thời lượng: 12 tiết

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

VI.  An ninh hàng không cho nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay

1.  Mục tiêu khóa học: Trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và biết xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ phục vụ chuyến bay.

2.   Đối tượng của khóa học:

 • Nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay
 • Nhân viên điều khiển, vận hành trang thiết bị mặt đất
 • Nhân viên lái xe, tra nạp nhiên liệu cho tàu bay

3.  Thời lượng: 12 tiết 

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

VII. An ninh hàng không cho nhân viên bảo dưỡng sửa chữa tàu bay

1.  Mục tiêu khóa học: Trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và biết xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay.

2.   Đối tượng của khóa học: Nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay.

3.  Thời lượng: 12 tiết 

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt

 

VIII.  An ninh hàng không cho kiểm soát viên không lưu

1.  Mục tiêu khóa học: Trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và biết xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ kiểm soát không lưu.

2.   Đối tượng của khóa học: Kiểm soát viên không lưu, nhân viên thông báo tin tức, thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không

3.  Thời lượng: 16 tiết 

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

IX.  An ninh hàng không cho nhân viên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng hóa hàng không

1.  Mục tiêu khóa học: Trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và biết xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ cung cấp dịch vụ hàng hóa hàng không.

2.   Đối tượng của khóa học: Nhân viên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng hóa hàng không.

3.  Thời lượng: 12 tiết 

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

X.  An ninh hàng không cho cán bộ quản lý, giám sát của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng hóa hàng không.

1.  Mục tiêu khóa học: Trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và biết xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ cung cấp dịch vụ hàng hóa hàng không.

2.   Đối tượng của khóa học: Cán bộ quản lý, giám sát doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng hóa hàng không.

3.  Thời lượng: 16 tiết 

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

XI.  An ninh hàng không cho nhân viên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ suất ăn hàng không

1.  Mục tiêu khóa học: Trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và biết xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ cung cấp dịch vụ suất ăn.

2.   Đối tượng của khóa học: Nhân viên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ suất ăn hàng không.

3.  Thời lượng: 12 tiết 

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

XII.  An ninh hàng không cho cán bộ quản lý, giám sát của doanh nghiệp cung cấp suất ăn

1.  Mục tiêu khóa học: Trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và biết xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ cung cấp dịch vụ suất ăn.

2.   Đối tượng của khóa học: Cán bộ quản lý, giám sát của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ suất ăn hàng không.

3.  Thời lượng: 16 tiết 

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

XIII.  An ninh hàng không cho nhân viên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vệ sinh

1.  Mục tiêu khóa học: Trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và biết xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ cung cấp dịch vụ vệ sinh.

2 Đối tượng của khóa học: Cán bộ quản lý, giám sát của doanh nghiệp cung cấp dịch vụvệ sinh .

3.  Thời lượng: 12 tiết 

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

XIV.  An ninh hàng không cho cán bộ quản lý, giám sát của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vệ sinh

1.  Mục tiêu khóa học: Trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và biết xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ cung cấp dịch vụ vệ sinh.

2.   Đối tượng của khóa học: Cán bộ quản lý, giám sát của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vệ sinh hàng không.

3.  Thời lượng: 16 tiết 

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

XV.  An ninh hàng không cho nhân viên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính hàng không

1.  Mục tiêu khóa học: Trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và biết xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ cung cấp dịch vụ bưu chính hàng không.

2.   Đối tượng của khóa học: Nhân viên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính hàng không.

3.  Thời lượng: 12 tiết 

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

XVI.  An ninh hàng không cho cán bộ quản lý, giám sát của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính hàng không

1.  Mục tiêu khóa học: Trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và biết xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ cung cấp dịch vụ bưu chính hàng không.

2.   Đối tượng của khóa học: Cán bộ quản lý, giám sát của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính hàng không.

3.  Thời lượng: 16 tiết

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

XVII.  An ninh hàng không cho lực lượng bảo vệ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không

1.  Mục tiêu khóa học: Trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và biết xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ cung cấp dịch vụ bưu chính hàng không.

2.   Đối tượng của khóa học: Cán bộ quản lý, giám sát của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính hàng không.

3.  Thời lượng: 24 tiết 

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

_____BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ - HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ_____

I.  An ninh hàng không cho tổ bay

1.  Mục tiêu khóa học: Trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và biết xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ.

2.   Đối tượng của khóa học: Người lái, tiếp viên hàng không

3.  Thời lượng: 08 tiết 

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

II.  An ninh hàng không cho cán bộ quản lý của hãng hàng không

1.  Mục tiêu khóa học: Trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và biết xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ quản lý, giám sát khai thác.

2.   Đối tượng của khóa học: Cán bộ quản lý của hãng hàng không.

3.  Thời lượng: 08 tiết 

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

III. An ninh hàng không cho người giám sát, quản lý khai thác và trưởng đại diện của hãng hàng không

1.  Mục tiêu khóa học: Trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và biết xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ quản lý, giám sát khai thác.

2.   Đối tượng của khóa học: Cán bộ giám sát, quản lý khai thác và trưởng đại diện của hãng hàng không.

3.  Thời lượng: 08 tiết 

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

IV. An ninh hàng không cho nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay của hãng hàng không

1.  Mục tiêu khóa học: Trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và biết xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ phục vụ chuyến bay.

2.   Đối tượng của khóa học:

 • Nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay
 • Nhân viên điều khiển, vận hành trang thiết bị mặt đất
 • Nhân viên lái xe, tra nạp nhiên liệu cho tàu bay

3.  Thời lượng: 06 tiết

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

V.An ninh hàng không cho nhân viên điều hành mặt đất của hãng hàng không

1.  Mục tiêu khóa học: Trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và biết xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ điều hành mặt đất.

2.   Đối tượng của khóa học: Nhân viên điều hành mặt đất của hãng hàng không

3.  Thời lượng: 06 tiết

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

VI. An ninh hàng không cho nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay

1.  Mục tiêu khóa học: Trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và biết xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay.

2.   Đối tượng của khóa học: Nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay.

3.  Thời lượng: 06 tiết 

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

VII.  An ninh hàng không cho nhân viên kiểm soát không lưu

1.  Mục tiêu khóa học: Trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và biết xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ kiểm soát không lưu.

2.   Đối tượng của khóa học: Kiểm soát viên không lưu, nhân viên thông báo tin tức, thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không

3.  Thời lượng: 08 tiết

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

VIII.    An ninh hàng không cho nhân viên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng hóa hàng không.

1.  Mục tiêu khóa học: Trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và biết xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ cung cấp dịch vụ hàng hóa hàng không.

2.   Đối tượng của khóa học: Nhân viên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng hóa hàng không.

3.  Thời lượng: 08 tiết 

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

IX.  An ninh hàng không cho cán bộ quản lý, giám sát của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng hóa hàng không

1.  Mục tiêu khóa học: Trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và biết xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ cung cấp dịch vụ hàng hóa hàng không.

2.   Đối tượng của khóa học: Cán bộ quản lý, giám sát của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng hóa hàng không.

3.  Thời lượng: 08 tiết 

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

X.   An ninh hàng không cho nhân viên doanh nghiệp cung cấp suất ăn

1.  Mục tiêu khóa học: Trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và biết xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ cung cấp dịch vụ suất ăn.

2.   Đối tượng của khóa học: Nhân viên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ suất ăn hàng không.

3.  Thời lượng: 08 tiết 

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

XI.  An ninh hàng không cho cán bộ quản lý, giám sát của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ suất ăn hàng không

1.  Mục tiêu khóa học: Trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và biết xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ cung cấp dịch vụ suất ăn.

2.   Đối tượng của khóa học: Cán bộ quản lý, giám sát của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ suất ăn hàng không.

3.  Thời lượng: 08 tiết 

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

XII.  An ninh hàng không cho nhân viên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vệ sinh tàu bay

1.  Mục tiêu khóa học: Trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và biết xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ cung cấp dịch vụ suất ăn.

2.   Đối tượng của khóa học: Cán bộ quản lý, giám sát của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ suất ăn hàng không.

3.  Thời lượng: 08 tiết

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT

 

XIII.    An ninh hàng không cho cán bộ quản lý, giám sát của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vệ sinh tàu bay

1.  Mục tiêu khóa học: Trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và biết xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ cung cấp dịch vụ suất ăn.

2.   Đối tượng của khóa học: Cán bộ quản lý, giám sát của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ suất ăn hàng không.

3.  Thời lượng: 08 tiết

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

XIV.  An ninh hàng không cho nhân viên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông.

1.  Mục tiêu khóa học: Trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và biết xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ.

2.   Đối tượng của khóa học: Nhân viên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính hàng không.

3.  Thời lượng: 08 tiết 

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên thông tư 29/2014/TT - BGTVT và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.