Đặt chỗ bán vé máy bay

613

1. Mục tiêu:

- Trang bị cho học viên những nội dung cơ bản về ngành chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên đặt chỗ bán vé máy bay.

2. Đối tượng và yêu cầu:

a. Học viên là nhân viên của các Doanh nghiệp Hàng không được cử đi học.

b. Học viên đã tốt nghiệp THPT được Học viện HKVN tuyển chọn, đáp ứng các yêu cầu sau:

- Yêu cầu đầu vào:

+ Tiếng Anh đầu vào ≥ 300 TOEIC hoặc tương đương

+ Tiêu chuẩn sức khỏe, ngoại hình và các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của đơn vị sử dụng.

- Tiêu chuẩn đầu ra:

+ Học viên phải đạt từ 70/100 điểm trở lên cho tất cả các bài kiểm tra, kiểm tra kết thúc khóa học.

+ Tiếng Anh đầu ra ≥ 450 TOEIC hoặc tương đương

3. Thời lượng: 305 giờ

- Kiến thức chung về hàng không:  25 giờ

- Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ: 270 giờ

- Ôn tập, kiểm tra, dự phòng: 10 giờ

(Một giờ học lý thuyết là 45 phút và học thực hành là 60 phút)