Chương trình đào tạo, quản lý nguồn lực cho tổ bay

508

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN QUẢN LÝ NGUỒN LỰC TỔ BAY

(CREW RESOURCE MANAGEMENT)

1. Mục tiêu chương trình:

- Nâng cao ý thức cảnh giác an toàn cho phi công và tiếp viên trong khi thực hiện chuyến bay.

- Rèn luyện và duy trì kỹ năng loại trừ những sai sót do yếu tố con người, làm việc với tinh thần đồng đội nhằm đạt được mức độ an toàn hàng không cao nhất.

- Huấn luyện theo đúng những chuẩn mực của ICAO và những qui định của Cục Hàng Không Việt Nam.

2. Đối tượng chương trình:

- Đói tượng phi công, tiếp viên hàng không.

3. Thời lượng:

- Huấn luyện ban đầu: 30 tiết.

- Huấn luyện định kỳ: 20 tiết.