Kiểm soát viên không lưu

659

1.  Mục tiêu đào tạo

-       Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về hàng không liên quan đến chuyên ngành kiểm soát không lưu: nguyên lý bay, tàu bay, sân bay, quy tắc bay, dịch vụ không lưu, dẫn đường bay, khí tượng hàng không, thông báo tin tức hàng không, an ninh hàng không, tìm kiếm cứu nạn.…

-       Trang bị cho học viên những quy chế, quy định về quản lý hoạt động bay của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế và của Việt Nam;

-       Luyện kỹ năng kiểm soát hoạt động bay cho học viên tại sân bay, vùng trời kiểm soát tiếp cận và vùng trời kiểm soát đường dài;

-       Trang bị tiếng Anh hàng không và tiếng Anh chuyên ngành kiểm soát không lưu cho học viên;

-       Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể đáp ứng được các điều kiện tuyển dụng của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam để làm việc tại các cơ sở kiểm soát không lưu (tại sân, tiếp cận, đường dài) hoặc những vị trí làm việc liên quan đến ngành kiểm soát không lưu.

2.  Điều kiện tham dự khóa học

- Học viên là cán bộ, chuyên viên, nhân viên của các Doanh nghiệp Hàng không cử đi học.

- Học viên đã tốt nghiệp THPT được Học viện HKVN và TCT Quản lý bay Việt Nam tuyển chọn, đáp ứng các yêu cầu sau:

·     Không có tiền án, tiền sự, hoặc các vướng mắc về pháp luật khác

·     Tự nguyện tham dự và đạt yêu cầu của kỳ thi đầu vào hai môn Tiếng Anh, Toán do Học viện Hàng không Việt Nam tổ chức

·     Đạt tiêu chuẩn về sức khỏe của nhân viên không lưu theo quy định của Cục Hàng không Việt Nam, không nói lắp hoặc nói ngọng.

3. Tiêu chuẩn tốt nghiệp/ Hoàn thành khóa học:

- Học viên phải đạt từ 70/100 điểm trở lên cho tất cả các bài kiểm tra (Riêng đối với các môn học chung: Chính trị, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất học viên phải đạt 5/10 điểm trở lên cho các bài kiểm tra).

- Tiếng Anh đầu ra ICAO level 4 hoặc đạt trình độ Tiếng Anh theo yêu cầu của doanh nghiệp Hàng không.

4. Nội dung chương trình

TT

Nội dung

Tổng số tiết

Trong đó

Ghi chú

Lý thuyết

Thực hành

1

Chương trình 1: Kiến thức cơ bản về kiểm soát không lưu (Basic Air Traffic Control)

875

730

145

 

2

Chương trình 2: Kiểm soát tại sân (Aerodrome Control)

100

90

10

 

3

Chương trình 3: Kiểm soát tiếp cận không Radar  (Non – Radar Approach Control)

75

60

15

 

4

Chương trình 4: Kiểm soát tiếp cận bằng Radar (Radar Approach Control)

110

90

20

 

5

Chương trình 5: Kiểm soát đường dài không Radar và Radar (Non – Radar Area Control and Radar Area Control)

115

90

25

 

Tổng cộng

1275

1060

215

 

 

Ghi chú:

Học viên hoàn thành cả 5 chương trình sẽ được cấp Chứng chỉ Kiểm soát Không lưu cơ bản.

 Học viên phải hoàn thành Chương trình 1 mới đủ điều kiện để học tiếp các Chương trình 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 5.

Học viên hoàn thành Chương trình 1 sẽ được cấp chứng chỉ Kiến thức cơ bản về kiểm soát không lưu.

Học viên hoàn thành Chương trình 1 và Chương trình 2 sẽ được cấp chứng chỉ Kiểm soát tại sân.

Học viên hoàn thành Chương trình 1 và Chương trình 3 sẽ được cấp chứng chỉ Kiểm soát tiếp cận không Radar.

Học viên hoàn thành Chương trình 1 và Chương trình 4 sẽ được cấp chứng chỉ Kiểm soát tiếp cận bằng Radar.

Học viên hoàn thành Chương trình 1 và Chương trình 5 sẽ được cấp chứng chỉ Kiểm soát đường dài không Radar và bằng Radar.