Nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay

679

1. Mục tiêu

Cung cấp cho học viên kiến thức chung về hàng không dân dụng, kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng và thái độ làm việc cho nhân viên hàng không theo vị trí công việc chuyên môn Phục vụ hành khách, Phục vụ hàng hóa và Hướng dẫn chất xếp hành lý, hàng hóa, bưu kiện, bưu gửi. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, huấn luyện, học viên có khả năng thực hiện nhiệm vụ ở vị trí công việc chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu của các cơ sở khai thác và cung cấp dịch vụ hàng không tại Cảng hàng không, sân bay.

2. Đối tượng

Đào tạo, huấn luyện ban đầu để cấp chứng chỉ chuyên môn cho nhân viên hàng không làm việc ở vị trí khai thác phục vụ chuyến bay nhưng chưa có chứng chỉ chuyên môn phù hợp; huấn luyện định kỳ cho nhân viên hàng không làm việc ở các vị trí công việc chuyên môn theo quy định.

3. Kết cấu chương trình: Gồm 03 phần

Phần I: Khái quát chung về chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay

Phần II: Đào tạo, huấn luyện ban đầu để cấp chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay

Phần III: Huấn luyện định kỳ đối với nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay

4. Nội dung và phương pháp đào tạo huấn luyện

- Đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập, kể cả tài liệu học tập trên lớp, tại đơn vị, trên thư viện và trên mạng Internet, đảm bảo đủ tài liệu nghiệp vụ chuyên ngành cho dạy và học.

- Vận dụng phương pháp đào tạo, huấn luyện đa dạng, kết hợp việc dạy và học ở trên lớp và trên mạng Internet (E-Learning).

- Áp dụng phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức kỹ năng của người học. Tổng thời

gian học tập của các hình thức kết hợp không được phép thấp hơn tổng thời lượng của chương trình đã được phê duyêt của chương trình này; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

- Phát triển năng lực, kỹ năng thực hành, kỹ năng mềm, hiểu biết văn hóa, chính trị, xã hội, pháp luật, lịch sử truyền thống ngành hàng không và ngành giao thông vận tải, tiếp cận với trình độ khoa học, công nghệ tiên tiến của thế giới.

ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN BAN ĐẦU ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ KHAI THÁC MẶT ĐẤT PHỤC VỤ CHUYẾN BAY

 

CHƯƠNG TRÌNH 1: ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ HÀNH KHÁCH

1. Mục tiêu chương trình:

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, phương pháp và kỹ năng nghiệp vụ về phục vụ hành khách. Sau khi hoàn thành chương trình khóa học, người học có khả năng thực hiện nhiệm vụ ở vị trí nhân viên phục vụ hành khách đảm bảo an toàn, hiệu quả, chất lượng.

2. Đối tượng và yêu cầu:

a. Học viên là nhân viên của các Doanh nghiệp Hàng không được cử đi học.

b. Học viên đã tốt nghiệp THPT được Học viện HKVN tuyển chọn, đáp ứng các yêu cầu sau:

- Yêu cầu đầu vào:

+ Tiếng Anh đầu vào ≥ 300 TOEIC hoặc tương đương

+ Tiêu chuẩn sức khỏe, ngoại hình và các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của đơn vị sử dụng.

- Tiêu chuẩn đầu ra:

+ Học viên phải đạt từ 70/100 điểm trở lên cho tất cả các bài kiểm tra, kiểm tra kết thúc khóa học.

+ Tiếng Anh đầu ra ≥ 450 TOEIC hoặc tương đương

3.  Thời lượng: 539 giờ, gồm:

-       Kiến thức chung về hàng không: 120 giờ

-       Kiến thức nghiệp vụ: 411 giờ, trong đó:

+ Lý thuyết: 235 giờ

               + Thực hành: 176 giờ

-       Ôn tập và Kiểm tra kết thúc khóa học: 8 giờ

 (Một giờ học thực hành là 60 phút, một giờ học lý thuyết là 45 phút)

Ghi chú:

Học viên sau khi được đào tạo, huấn luyện phần Kiến thức chung về hàng không dân dụng được cấp Giấy chứng nhận:

-         Hoàn thành chương trình bồi dưỡng Kiến thức cơ bản về hàng không dân dụng.

-         Hoàn thành chương trình nhận thức về An ninh hàng không.

-         Hoàn thành Chương trình bồi dưỡng kiến thức an toàn sân đỗ tàu bay.

-         Hoàn thành Chương trình Quy định vận chuyển Hàng nguy hiểm – CAT9.

 

 

CHƯƠNG TRÌNH 2: ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ HÀNG HÓA

1. Mục tiêu chương trình:

Trang bị cho người học những kiến thức, phương pháp và kỹ năng nghiệp vụ về phục vụ hàng hóa. Sau khi hoàn thành chương trình khóa học, người học có khả năng thực hiện nhiệm vụ ở vị trí nhân viên phục vụ hàng hóa, đảm bảo an toàn, hiệu quả, chất lượng.

2. Đối tượng và yêu cầu:

a. Học viên là nhân viên của các Doanh nghiệp Hàng không được cử đi học.

b. Học viên đã tốt nghiệp THPT được Học viện HKVN tuyển chọn, đáp ứng các yêu cầu sau:

- Yêu cầu đầu vào:

+ Tiếng Anh đầu vào ≥ 300 TOEIC hoặc tương đương

+ Tiêu chuẩn sức khỏe, ngoại hình và các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của đơn vị sử dụng.

- Tiêu chuẩn đầu ra:

+ Học viên phải đạt từ 70/100 điểm trở lên cho tất cả các bài kiểm tra, kiểm tra kết thúc khóa học.

+ Tiếng Anh đầu ra ≥ 450 TOEIC hoặc tương đương

3.  Thời lượng: 384 giờ, gồm

- Kiến thức chung về hàng không: 120 giờ

- Kiến thức nghiệp vụ: 260 giờ, trong đó:

  + Lý thuyết: 206 giờ

  + Thực hành: 54  giờ

-       Ôn tập và kiểm tra: 4 giờ

 (Một giờ học thực hành là 60 phút, một giờ học lý thuyết là 45 phút)

Ghi chú:

Học viên sau khi được đào tạo, huấn luyện phần Kiến thức chung về hàng không dân dụng được cấp Giấy chứng nhận:

-         Hoàn thành chương trình bồi dưỡng Kiến thức cơ bản về hàng không dân dụng.

-         Hoàn thành chương trình nhận thức về An ninh hàng không.

-         Hoàn thành Chương trình bồi dưỡng kiến thức an toàn sân đỗ tàu bay.

-         Hoàn thành Chương trình Quy định vận chuyển Hàng nguy hiểm – CAT7.

 

 

CHƯƠNG TRÌNH 3: ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN CHẤT XẾP HÀNH LÝ, HÀNG HÓA LÊN, XUỐNG TÀU BAY

1. Mục tiêu chương trình:

Trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng về hướng dẫn chất xếp hàng hóa, hành lý lên, xuống tàu bay. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng thực hiện nhiệm vụ của nhân viên hướng dẫn chất xếp hành lý, hàng hóa lên tàu bay bảo đảm các yêu cầu về an toàn theo quy định.

2. Đối tượng và yêu cầu:

a. Học viên là nhân viên của các Doanh nghiệp Hàng không được cử đi học.

b. Học viên đã tốt nghiệp THPT được Học viện HKVN tuyển chọn, đáp ứng các yêu cầu sau:

- Yêu cầu đầu vào:

+ Tiếng Anh đầu vào ≥ 300 TOEIC hoặc tương đương

+ Tiêu chuẩn sức khỏe, ngoại hình và các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của đơn vị sử dụng.

- Tiêu chuẩn đầu ra:

+ Học viên phải đạt từ 70/100 điểm trở lên cho tất cả các bài kiểm tra, kiểm tra kết thúc khóa học.

+ Tiếng Anh đầu ra ≥ 450 TOEIC hoặc tương đương

3.  Thời lượng: 268 giờ, gồm:

- Kiến thức chung về hàng không: 120 giờ

- Kiến thức nghiệp vụ:  114 giờ, trong đó:

  + Lý thuyết: 82 giờ

  + Thực hành: 32 giờ

-       Thực tập: 30 giờ

-       Kiểm tra kết thúc khóa học: 4 giờ

 (Một giờ học thực hành là 60 phút, một giờ học lý thuyết là 45 phút)

Ghi chú:

Học viên sau khi được đào tạo, huấn luyện phần Kiến thức chung về hàng không dân dụng được cấp Giấy chứng nhận:

-         Hoàn thành chương trình bồi dưỡng Kiến thức cơ bản về hàng không dân dụng.

-         Hoàn thành chương trình nhận thức về An ninh hàng không.

-         Hoàn thành Chương trình bồi dưỡng kiến thức an toàn sân đỗ tàu bay.

-         Hoàn thành Chương trình Quy định vận chuyển Hàng nguy hiểm – CAT8.

 

_____HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN KHAI THÁC MẶT ĐẤT PHỤC VỤ CHUYẾN BAY_____

 

1. Mục tiêu

Huấn luyện nhắc lại cho nhân viên phục vụ hành khách các kiến thức và kỹ năng đã được học; cập nhật, bổ sung những kiến thức mới về chuyên môn nghiệp vụ, các quy chế, quy định có liên quan; luyện tập thực hành để giúp cho nhân viên duy trì đủ điều kiện làm việc ở vị trí chuyên môn.

2. Đối tượng

Dành cho những người đang làm việc ở các vị trí công việc chuyên môn thuộc chức danh “Nhân viên khai thác mặt đất, phục vụ chuyến bay” có thời gian làm việc liên tục ở vị trí công việc chuyên môn 02 năm (24 tháng).

 

CHƯƠNG TRÌNH 4: HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ CHO NHÂN VIÊN PHỤC VỤ HÀNH KHÁCH

3.Thời lượng: 51 giờ, gồm:

- Kiến thức chung về hàng không: 14 giờ

- Nghiệp vụ chuyên môn: 20 giờ, trong đó:

  + Lý thuyết: 10 giờ      

  + Thực hành: 10 giờ

-           Quy định vận chuyển hàng nguy hiểm  – CAT 9 – nhắc lại: 15 giờ

-           Ôn tập, kiểm tra kết thúc khóa học: 2 giờ

Ghi chú: Học viên sau khi được huấn luyện định kỳ được cấp Giấy chứng nhận:

-         Hoàn thành chương trình nhận thức về An ninh hàng không – Huấn luyện nhắc lại.

-         Hoàn thành Chương trình Quy định vận chuyển Hàng nguy hiểm – CAT 9 – Huấn luyện nhắc lại.

 

 

CHƯƠNG TRÌNH 5: HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ CHO NHÂN VIÊN PHỤC VỤ HÀNG HÓA

Thời lượng: 54 giờ, gồm:

- An toàn, an ninh hàng không: 12 giờ

- Nghiệp vụ chuyên môn: 25 giờ lý thuyết

- Quy định vận chuyển hàng nguy hiểm – CAT 7 – nhắc lại: 15 giờ

- Ôn tập và Kiểm tra kết thúc khóa học: 2 giờ

Ghi chú: Học viên sau khi được huấn luyện định kỳ được cấp Giấy chứng nhận:

-         Hoàn thành chương trình nhận thức về An ninh hàng không – Huấn luyện nhắc lại.

-         Hoàn thành Chương trình Quy định vận chuyển Hàng nguy hiểm – CAT 7– Huấn luyện nhắc lại.

 

 

CHƯƠNG TRÌNH 6: HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ CHO NHÂN VIÊN HƯỚNG DẪN CHẤT XẾP HÀNH LÝ, HÀNG HÓA LÊN, XUỐNG TÀU BAY

Thời lượng: 53 giờ, gồm:

- Kiến thức chung về hàng không: 16 giờ

- Nghiệp vụ chuyên môn: 20 giờ, trong đó:

+ Lý thuyết: 8 giờ

+ Thực hành: 12 giờ

-  Quy định vận chuyển hàng nguy hiểm – CAT 8 – nhắc lại: 15 giờ                                                        

-  Ôn tập kiểm tra kết thúc khóa học: 2 giờ

Ghi chú: Học viên sau khi được huấn luyện định kỳ được cấp Giấy chứng nhận:

-         Hoàn thành chương trình nhận thức về An ninh hàng không – Huấn luyện nhắc lại.

-         Hoàn thành Chương trình Quy định vận chuyển Hàng nguy hiểm – CAT8 – Huấn luyện nhắc lại.