Quan trắc khí tượng hàng không

548

 

1. Mục tiêu chương trình

           - Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng chuyên môn về nghiệp vụ khí tượng hàng không.

           - Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, huấn luyện người học có đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ ở vị trí chức danh công việc của quan trắc viên khí tượng hàng không và được cấp chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ quan trắc khí tượng hàng không.     

2. Đối tượng chương trình 

          Nhân viên chưa qua đào tạo, huấn luyện ban đầu nghiệp vụ quan trắc khí tượng hàng không.      

3. Thời lượng: 466 giờ, gồm:

           - Kiến thức nghiệp vụ: 454 giờ, trong đó:

                   + Lý thuyết: 160 giờ;

                   + Thực hành: 294 giờ

           - Ôn tập, kiểm tra: 12 giờ

              (01 giờ lý thuyết là 45 phút, 01 giờ thực hành là 60 phút)