Tin tức học viện

images
<p style="margin-top: 0px; margin-right: auto; margin-left: auto; outline: none; padding-bottom: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0px !important;">  </p> <p style="margin-top: 0px; margin-right: auto; margin-left: auto; outline: none; padding-bottom: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0px !important;"> <img alt="" src="..." /></p> <p style="margin-top: 0px; margin-right: auto; margin-left: auto; outline: none; padding-bottom: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0px !important;">  </p>
images
<p font-size:="" helvetica="" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: " text-align:=""> <span style="font-weight: 700;">– Tại Huế: Từ 08h00, ngày 22/10/2016. Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Huế, số 34 Lê Lợi, TP.Huế.</span></p> <p font-size:="" helvetica="" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "> <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">– Tại Đà Nẵng: Từ 08h00, ngày 23/10/2016. Địa điểm: Trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Đà Nẵng, số 131 Lương Nhữ Học, Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng.</span></p> <p font-size:="" helvetica="" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: ">  </p>

Các đơn vị hợp tác

Latest Catalogue
Latest Catalogue
Latest Catalogue
Latest Catalogue
Latest Catalogue
Latest Catalogue
Latest Catalogue
Latest Catalogue
Latest Catalogue