logo

Trung tâm Đào tạo nhân viên Hàng không

CIVIL AVIATION TRAINING CENTER

Giới thiệu chung

1. Học viện Hàng không Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước CHXHCN Việt Nam. Học viện được thành lập theo Quyết định số 168/2006/QĐ-TTg, ngày 17/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Học viện Hàng không Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học đầu ngành trong hệ thống giáo dục đại học của cả nước về lĩnh vực hàng không dân dụng, giữ vai trò quan trọng trong việc đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho ngành hàng không Việt Nam.

3. Học viện Hàng không Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự,… theo quy định của pháp luật. Học viện Hàng không Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước.

4. Học viện Hàng không Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, và sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Chúng tôi làm gì ?

Sứ mạng
Sứ mạng

Học viện Hàng không Việt Nam thực hiện sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ ngành hàng không và các ngành kinh tế kỹ thuật khác đạt tiêu chuẩn quốc tế cho Việt Nam và các nước trong khu vực.

Tầm nhìn
Tầm nhìn

Trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ngành hàng không và các ngành kinh tế khác có uy tín trong nước và quốc tế.

Giá trị cốt lõi
Giá trị cốt lõi

Chất lượng và hiệu quả: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sử dụng nguồn lực hiệu quả nhất;
Độc lập và sáng tạo: Đào tạo người học tư duy độc lập và sáng tạo;
Toàn diện và hội nhập: Đào tạo con người phát triển toàn diện, sẵn sàng hội nhập xã hội, hội nhập quốc tế

  Nhiệm vụ, quyền hạn

  Thực hiện theo quy định của Luật giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.

  • 1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển Học viện.
  • Triển khai hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục đại học và các chương trình giáo dục đào tạo khác, phục vụ cộng đồng.
  • 3. Phát triển các chương trình đào tạo theo mục tiêu xác định; bảo đảm sự liên thông giữa các chương trình và trình độ đào tạo.
  • 4. Tổ chức bộ máy; tuyển dụng, quản lý, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động.

  Quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình và trách nhiệm

  • 1. Quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình thực hiện theo quy định của Luật giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.
  • 2. Báo cáo, công khai và giải trình với cơ quan quản lý Nhà nước và các bên liên quan về các hoạt động của Học viện theo quy định của pháp luật.
  • 3. Không để bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa và cơ sở vật chất của Học viện để tiến hành các hoạt động trái với các quy định của pháp luật và của Quy chế này.

  Thành tựu đạt được

  • Học viện Hàng Không Việt Nam đã làm tốt nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho toàn ngành Hàng Không Việt Nam, đáp ứng cơ bản yêu cầu về nguồn nhân lực cho Ngành Hàng Không Việt Nam ngay từ những ngày đầu thành lập, đóng góp một phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển của Ngành giao thông vận tải; đào tạo nhiều lớp cán bộ cho Hàng Không Dân dụng Lào, Campuhia.
  • Học viện đã thực hiện gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo với hoạt động nghiên cứu khoa học trong cán bộ và sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Tại sao làm việc với chúng tôi?

 • Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đó là nhân tố quan trọng, quyết định chất lượng đào tạo và đảm bảo cho sự thành công của công cuộc đổi giáo dục và hội nhập quốc tế của Học viện.
 • Công tác xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị của Học viện được đẩy mạnh theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá đã cải thiện tích cực điều kiện làm việc, giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên, bộ mặt của Học viện ngày một khang trang.
 • Sự phối hợp hoạt động đồng bộ, có hiệu quả cao của Tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa Học viện phát triển đi lên.
x
Quickom Call Center